La rumba és música, però també es pot concebre com un fenomen social i cultural. La practiquen persones que es relacionen entre sí i que viuen en un marc cultural particular. Aquest marc no és realment el que explica les seves accions (“fan això perquè és la seva cultura”), sinó que es tracta d’actualitzar (tenint en compte que “fan això”, com i perquè ho fan?).

Per tal d’entendre la rumba com un gènere musical, caldrà situar-la en un conjunt de pràctiques i relacions socioculturals que li donen sentit.

(extret de la guia per la redacció de la fitxa d’inventari – Universitat Paul Valéry Montpeller)

Sobre el territori francès, hi ha tres departaments que formaran part del camp d’estudi pilot:

  • Pirineus Orientals
  • L’Aude
  • L’Erau

Per cadascun dels territoris es constituiran parelles d’estudiants investigadors i tutors per dirigir l’estudi sobre el terreny. Seguidament, els resultats es recopilaran per donar lloc a la fitxa d’inventari final.

X
X