Una governança transversal

Per tal de proposar un mètode de governança transversal, el desig de l’equip del projecte va ser el d’incloure a tothom en els processos d’elaboració, construcció i difusió del projecte. Aquest mètode d’organització permet garantir que totes les comunitats —segons la UNESCO, els usuaris de l’element— formin part del nucli del projecte. Si l’aportació dels antropòlegs, els etnòlegs i els musicòlegs és indispensable per comprendre l’element, també és indispensable la presència d’artistes i associacions per tal de definir l’element des de totes les perspectives possibles.

Els grups de treball es constitueixen en funció de les temàtiques que es tractin: transmissió, difusió, producció.

X
X