El procés de recerca científica

La tasca d’inventari s’ha de subjectar a una metodologia de tipus etnogràfic i ha de comptar amb la participació dels detentors en el procés; en aquest sentit es constitueixen binomis investigador/artista o investigador/responsable associatiu.

 

El procés de recerca científica s’ajusta als principis de l’antropologia col·laborativa o collaborative ethnography (Lassiter, 2005), que posa l’èmfasi en la dimensió col·laborativa del treball de recerca entre l’investigador i els enquestats. El projecte contempla la posada en marxa d’un dispositiu plural de geometria variable, en funció dels actors implicats (estudiants de màster, antropòlegs, responsables associatius, etc.)

Vista l’extensió del territori de la regió d’Occitània Pirineus-Mediterrani, el treball d’inventari es farà en diverses fases. La primera implicarà els territoris dels Pirineus Orientals, de l’Aude i l’Erau, on les xarxes d’associacions i d’artistes és particularment activa des del llançament del projecte.

 

A Catalunya, l’inventari es farà a partir de treballs ja realitzats per la FORCAT durant els últims anys. La base de dades s’actualitzarà, es completarà i s’organitzarà seguint el mateix model desenvolupat a la regió de l’Occitània per tal de poder recollir-ne els resultats més endavant.

X
X