Els fòrums són espais de discussió i d’intercanvi oberts a tothom. Permeten exposar diferents accions en el marc del projecte de la candidatura. També és l’ocasió idònia per presentar i proposar les activitats que es desenvoluparan a curt i a mitjà termini. Els fòrums són organitzats de manera rotatòria per l’equip de coordinació sobre el conjunt del territori.

 

Des de la primera edició del festival Setmana de la Rumba Catalana l’equip del projecte, format per Casa de ka i l’Escola de Música Moderna de Girona, ha volgut treballar conjuntament amb els principals actors de la rumba catalana (artistes, associacions, investigadors) de l’espai català transfronterer per tal de crear un espai de discussió obert. Els intercanvis mantinguts han permès afinar l’enfoc del projecte i visualitzar el lloc de la rumba catalana actualment al món. Des d’aquell moment, la qüestió de la candidatura de la rumba catalana com a membre del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO va passar a ser una evidència. No obstant això, començar una aventura com aquesta necessita el màxim suport tant per part del sector professional com per part del poder polític, passant pel conjunt de la població del territori. Amb la finalitat de verificar si aquesta idea tenia sentit pels actors històrics de la rumba catalana, es va organitzar una primera trobada en forma de taula rodona a Barcelona, bressol d’aquest gènere musical. Després d’haver exposat el projecte, la Comissió Europea a través dels seus representants a Barcelona i a l’ESMUC va decidir acompanyar-nos en aquesta aventura, posant a la nostra disposició els recursos tècnics i humans necessaris per facilitar aquesta primera trobada.

De l’idea al projecte…

En el marc de la primera taula rodona “Rumba Catalana i Patrimoni Cultural Immaterial”, organitzada a Barcelona el 28 de març de 2015, diversos actors han donat la seva opinió sobre la inscripció de la rumba catalana a la llista del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO. Aquesta primera trobada ha obert un espai de discussió important on cadascú ha pogut mostrar el seu punt de vista per, finalment, posar-se d’acord sobre el fet que aquesta sigui una bona oportunitat per evitar la museificació de la rumba. Molt ràpidament, un grup de treball, de manera informal, s’ha constituït amb la finalitat d’estudiar les modalitats tècniques per iniciar el procés.

Informe de la taula rodona - març 2015, Barcelona
Informe de la reunió fundacional - juliol 2015, Girona
X
X