“Des del punt de vista de la comunitat gitana catalana, que ha estat objecte de persecució moltes vegades, la rumba ha estat un refugi cultural, i això li atorga un gran valor.” — el punt avui

Des del punt de vista de la comunitat gitana catalana, que ha estat objecte de persecució moltes vegades, la rumba ha estat un refugi cultural, i això li atorga un gran valor.” Josep Fornés, antropòleg i director del Museu Etnològic de Barcelona, explicava ahir en el II Simpòsium Nacional de la Rumba Catalana, al CAT (Centre Artesà Tradicionàrius), un dels valors que poden afavorir que aquest gènere sigui declarat patrimoni de la Unesco en la modalitat de bones pràctiques culturals, dins la categoria de patrimoni cultural immaterial.

Article PDF


X
X